VERGOEDING

Ook in 2023  is dieetadvisering in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen voor 3 behandeluren per jaar. Deze kosten worden, wanneer U 18 jaar of ouder bent, verrekend met het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar vallen de kosten van dieetadvisering niet onder het eigen risico.

Sommige ziektekostenverzekeraars hebben daarnaast dieetadvisering opgenomen in de aanvullende verzekeringen. De behandeluren vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico. In eerste instantie worden de behandeluren uit de basisverzekering opgemaakt.  Daarna kan pas aanspraak worden gemaakt op de eventuele uren uit de aanvullende verzekering.

In bijna alle gevallen worden de consulten door mij rechtstreeks gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar volgens het door de ziektekostenverzekeraar vastgestelde tarief.

Van voedingsadviezen en dieetadviezen die niet vallen onder de zorgcontracten die ik heb afgesloten met de ziektekostenverzekeraars ontvangt U zelf de factuur.

Een consult bestaat uit 1 of meerdere consulteenheden van 15 minuten.

Het reguliere tarief per consulteenheid ( 15 minuten) is 18,00 euro.

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.

De directe tijd is de tijd van het gesprek in de behandelkamer( of in het geval van een huisbezoek het gesprek bij U thuis), de tijd waarbij we telefonisch met elkaar in gesprek zijn en de tijd waarin ik uw mail beantwoord.

Het beoordelen van voedseldagboeken, het mondeling of schriftelijk overleggen /rapporteren met uw arts en het doornemen van door U ingevulde vragenlijsten/klachtenregistratielijsten  vallen onder de indirecte tijd.

De directe tijd van een eerste consult is 60-90 minuten

De directe en indirecte tijd van een eerste consult samen is 75-105 minuten.

De directe tijd van een vervolgconsult is 15-45 minuten

De directe en indirecte tijd van een vervolgconsult samen is 30-60 minuten

Ik ga er vanuit dat behandelingen via de reguliere route plaatsvinden.

Als diëtist en orthomoleculair therapeut ben ik ook lid van MBOG ( Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) en heb ik de therapeutlicentie waardoor mijn orthomoleculaire consulten ook kunnen worden vergoedt vanuit de alternatieve zorg.

Wanneer U voor deze orthomoleculaire , complementaire route kiest dan kunnen de consulten ook vergoedt worden wanneer U een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij Uw ziektekostenverzekeraar voor alternatieve geneeswijzen. De tarieven die dan in rekening worden gebracht zijn hoger dan de reguliere diëtistconsulttarieven maar vallen niet onder de basisverzekering waardoor het eigen risico niet aangesproken wordt. In het MBOG overzicht hieronder kunt U zien welke vergoedingen gelden bij de verschillende ziektekostenverzekeraars. Wanneer U kiest voor deze complementaire route dan krijgt U een factuur van mij mee en kunt U deze zelf bij Uw ziektekostenverzekeraar indienen.

Het tarief voor een orthomoleculair consult is 24 euro per 15 minuten.

Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden een telefonisch consult.

Bij afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn geannuleerd breng ik 100% van de gereserveerde gesprekstijd in rekening. Deze kosten komen niet voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar in aanmerking.